Κατηγορίες

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ SERVICE

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει τα εξουσιοδοτημένα τεχνικά κέντρα του Φίλιππου Νάκα ΑΒΕΕΤΕ, της Audioevolution, της Ι. Διαμαντόπουλος ΑΕ, της Aurion, της ΕΤΥΤ - Service one, της Metro Audio Systems και της Κινοτεχνικής.

Εξουσιοδοτημένα, τεχνικά, κέντρα