Κατηγορίες
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ SERVICE

 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΑΚΑ,ΤΗΣ AUDIO EVOLUTION,ΤΗΣ Ι.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΤΗΣ ΑURION ΚΑΙ ΤΗΣ METRO AUDIO SYSTEMS.

Εξουσιοδοτημένα, τεχνικά, κέντρα